Lokale historier i Årbok for Gudbrandsdalen: - Jernbanen hadde alt å si for Otta

Redaktøren av Årbok for Gudbrandsdalen hadde så mange bra bilder av Otta før og etter jernbanens inntog at han bestemte seg for å skrive en artikkel om hvordan Otta vokste fram som stasjonsby til årets utgave av årboken.