Nicolai (38) får etableringsstøtte til bedrift

N. Storødegårds Eftf. AS i Nedre Heidal har fått 35.000 kroner i etableringstilskudd fra Sel kommune.