Ferske rapporter fra Miljødirektoratet og andre instanser slår fast at Norge har et stort underskudd på elektrisk kraft. Om vi skal ha håp om å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, må vi øke kraftproduksjonen nasjonalt med hele 50 prosent innen 2030.

Er det i denne ganske så dramatiske og alvorlige situasjonen vi skal legge til rette for kraftsløsende, tung industri, slik som de planlagte datasentrene i Vågå og i Skjåk?

Vi i Naturvernforbundet lokalt sier klart og bestemt nei til disse planene, blant annet ut fra det faktum at det ikke foreligger noen dokumentasjon på samfunnsnytten av de konkrete planene. Gitt plasseringen her i Ottadalen, er det heller ikke mulig å utnytte overskuddsenergien fra slike datasentre på en god måte, og langt i fra en optimal utnyttelse av slik dyrebar energi.

Det er dessuten stor sannsynlighet for at begge disse datasentrene vil drive med produksjon (mining) av kryptovaluta, noe som krever ekstremt mye kraft, og som ikke gir noen samfunnsmessig gevinst, snarere tvert om.

Dersom du støtter oss i synet på datasenterplanene i Vågå og Skjåk, vil vi oppfordre deg til å signere på oppropet vårt (opprop.net) mot disse etableringene. Det er også mulig å signere på papir.