Norges Kooperative Landsforenings filosofi er intensjonen om å skape et bedre samfunn og å forbedre forbrukernes økonomiske situasjon. Vakkert. Sannheten er nok snarere at det sitter allerede overbetalte direktører i systemet hvis lommebøker aldri synes å bli fulle nok. Butikken på Sel har lenge vært en klamp om foten på Coop-syndikatet fordi den ikke har bidratt til samvirkets grådighetsprinsipp.

Knut Olstad