Anmeldelser innen narkotika har den største nedgangen med 45 prosent færre anmeldelser, mens seksuallovbrudd (+28,6 prosent) øker mest.

Oppklaringsprosenten i politidistriktet var på 62,2 prosent.

Trafikklovbrudd utgjør 29 prosent av den anmeldte kriminaliteten. Det viser straffesakstall 2021 fra Innlandet politidistrikt.

– Kriminaliteten i Innlandet er stabil, med normale variasjoner fra år til år, sier politimester Johan Brekke i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt.

Antall anmeldelser har vært nedadgående siden 2018, samtidig som det er variasjoner innen ulike kriminalitetstyper.

Innen kategorien seksuallovbrudd mot barn og unge er det en økning på 84,7 prosent i anmeldelser. Økningen skyldes hovedsakelig flere seksuallovbrudd mot barn og unge på internett/sosiale medier.

Modus i flere av sakene er ungdom som selger bilder av seg selv på nettet eller at personer deler ulovlige bilder på nettet. Det forventes en fortsatt økning i slike saker i 2022.

Det viser Innlandet politidistrikt sine straffesakstall 2021.