Mørketida og vinteren er en prøvelse i seg sjøl. Det er småbarnsforeldre som tar hele døgnet i bruk for å trøste igjennom forkjølelse nummer fem. Det er besteforeldre som regner på pensjonen og strømregninger. Ting er tøft. Fra 21. desember «snur sola»og dagene blir litt og litt lysere fram til sommersolverv.

Blir det bedre tider? Mye er usikkert. Krigen raser i Ukraina, og det er fortsatt stor uro i Europa og verden. Etter noen år med pandemi, kom krig og økonomiske prøvelser. Byrden bærer vi alle, i større og mindre grad. Ukrainere bærer likevel tyngst; soldatene ved fronten, sivilbefolkningen, flyktningene og landets ledere. Stortinget har enes om å prioritere både militær og humanitær støtte videre.

Tøffe tider prøver også oss nordmenn. Senterpartiet harsagt at vi vil bruke politikken til å motvirke sentralisering. Våre løfter har alltid vært knyttet til konkrete saker – i tråd med vedtak i vårt partiprogram. Vi lovte å kutte avgifter, som elavgift og drivstoffavgift. Vi lovte å bygge ut mer bredbånd, gjenopprette Nesna som høyskoletilbud, å styrke norsk eierskap, ruste opp politistasjoner og domstoler, føre en ny distriktspolitikk med bygdevekstavtaler. Vi gikk til valg på gratis ferje blant annet over Randsfjorden. Vi skulle ikke ha flere nye strømkabler utenlands. Nasjonalt forsvar og beredskap måtte bli styrka. Matproduksjonen lova vi å prioritere. Disse løftene er Senterpartiet i ferd med å innfri.

Politikk virker over tid.Folk får bedre muligheter til å leve gode liv i hele landet med lavere barnehagepris og økt borteboerstipend i videregående. Studentene får økt studiestøtte. Barnetrygden blir økt. Barnetillegget i arbeidsavklaringspenger blir økt. Flere barn får gratis SFO. Ingen enkeltparti har siden 1961 hatt flertall i Stortinget, og regjeringsdannelser har sia da vært avhengig av kompromisser. Vi vinner likevel fram med både harde og mjuke saker for Senterpartiet.

Jeg må dele et hjertesukk over at det oppleves mer krevende enn noen gang å få oppmerksomhet rundt gode politiske saker. Personfokus og klikk teller tyngre enn opplysende journalistikk. Når 2023 kommer, håper jeg vi alle kan gjøre en innsats for å sette oss inn i flere sider av en sak. Og at vi bruker folkevalgte både i kommune-, fylkes- og stortingspolitikken for det de er der for: å representere folk, og gjøre en så god jobb de klarer for å gjøre folks hverdag bedre. Ingen ønsker å gjøre ting vanskeligere nå.

Hva 2023 bringer, veit vi ikke. Vinteren kan komme til å by på mange prøvelser i krigssonen i Europa, og for folk i Norge som må forholde seg til høye priser og økende renter. Mange vil komme seg helskinnet igjennom, men ulikhetene i samfunnet vårt kan øke. Arbeidsledighet og konkurser blir kritiske faktorer framover. Balansen i den økonomiske politikken er avgjørende for å holde aktivitet og sysselsetting oppe, uten å presse prisene, etterspørselen eller renta. Vi står i en historisk tid som vil prege generasjonene etter oss.

I mellom snørr og bart står vi som samfunn og må orientere oss godt, spesielt når prioriteringene blir tøffere og tøffere. Julehøytid har med seg prøvelser, men like fullt verdiene fra advent om lengsel, håp, glede og fred. Kjenn etter hvilke verdier du setter høyest, og prioriter det. Prioriter gjerne også nestekjærlighet for de som kjenner på ensomhet og uro. Nå snur sola, og vi går – om ikke annet – mot mer sollys over den nordlige halvkule. Riktig god jul og godt nytt år 2023!