Nå ringer dei tilbake dersom det er kø på telefonen

Vågå Helsesenter har fått ei løysing som gjer at den som står i telefonkø sjølv kan velje å bli ringt opp att.