Før jul lanserte Statens vegvesen en egen temaside for fjelloverganger på vegvesenet sine hjemmesider.

På nettsiden kan man finne ut om fjellovergangen er åpen, lese trafikkmeldinger og sjekke værforholdene fra live webkamera. Nå kommer det en tilhørende gratis SMS varslingstjeneste.

– Statens vegvesen er til for trafikantene. Vi er opptatt av å levere gode og raske løsninger som trafikantene selv har meldt inn at det er behov for. Tydelig og mer tilgjengelig oversikt over fjelloverganger og værutsatte veier for å få mer forutsigbar fremkommelighet på veien er et slikt behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

På www.vegvesen.no/fjelloverganger kan du registrere ditt eget telefonnummer for få tilgang til en meny med alle strekningene som tilbys.

SMS-en en vil være bygd opp med vegnummer og vegnavn/fjellovergang, innhold i vegmeldingen og hva det meldes om, hvor lenge situasjonen det meldes om er forventet å vare og lenke til den aktuelle fjellovergangen sin side.

Statens vegvesen vil i løpet av vinteren hente strekninger fra det nye «Værutsatt vei»-kartlaget fra Nasjonal vegdatabank og legge til bruer og andre værutsatte strekninger.

Statens vegvesen melder at det er også aktuelt med varsling for andre veistrekninger som kan bli uventet stengt på grunn av hendelser i trafikken, eksempelvis tunneler.