Nå kan det søkes om ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Det er innført et ekstraordinært tilskudd på 1,30 kroner per plante. Søknadsfristen er 30. april.