I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort lokalisering i den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF.

Det innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ett nytt Mjøssykehus i Moelv.

Sykehuset i Lillehammer videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus blir et elektivt sykehus med dagkirurgi og skadepoliklinikk. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i Elverum.

Tynset sykehus videreføres som i dag, men med et styrket elektivt tilbud.