– Idrettslaget har et ønske om å etablere en friidrettsgruppe på sikt. Det har vært noen som har etterspurt det, og sagt ifra om at friidrett er noe de er interessert i. Når forholdene ligger til rette, er det enklere å starte opp, sier daglig leder i Otta Idrettslag, Rolv Myrum.

Myrum forteller at det tidligere var et aktivt friidrettsmiljø på Otta. Etter at Ottahallen ble oppført dabbet det derimot av, og mye av aktivitetene ble flyttet innendørs.

Komplett idrettsanlegg

– Vi har ulike småprosjekter for å få anlegget komplett. Nå har vi blant annet to fullskala kunstgressbaner, utendørs håndballbane, også blir det nytt dekke på løpebanen. Jeg må nesten si at det er det fineste anlegget mellom Oppdal og Lillehammer, sier Myrum.

Han vektlegger spesielt idrettsanleggets beliggenhet, og at det skal være åpent for alle.

I forrige uke ble banen asfaltert. Det arbeidet ble utført av entreprenørfirmaet til Audun Hoff.

Det som mangler nå er å få på plass det faste dekket, som skal merkes opp riktig. Dekket er et gummibelegg, som blir lagt i to lag. Det øverste laget skal gi friksjon og kan toppsprøytes og merkes på nytt når det blir slitt.

For å få lagt dekke må det til utenlandsk arbeidskraft, på grunn av at det ikke er noen i Norge som driver med det. Koronasituasjonen har ført til at mye har vært usikkert, men nå ligger det an til at dekke blir lagt i starten av juli.

Investering til 2 millioner

Myrum opplyser at investeringen er beregnet til rundt to millioner kroner, når alt er inkludert. Da kommer midler fra Sparebank 1 Gudbrandsdal godt med.

Samfunnskontakt i Sparebank 1 Gudbrandsdal, André Winje Arntzen, forteller at de får inn utrolig mange søknader og at det er en tøff jobb å velge ut hvem som skal få utdelt midler. I år har Sparebank 1 Gudbrandsdal fem millioner til rådighet for å dele ut. Det er to millioner mer enn fjoråret.

– Vi ønsker å gi til tiltak som kommer nærmiljø og flest mulig til gode. Her bygges det noe som kan brukes av flere. Det er et godt tiltak, sier Winje Arntzen.