Nå blir det endringer i denne gata

Som et trafikkregulerende tiltak ble Wildenveys gate på Otta stengt for en del år siden. Nå skal gata gjenåpnes for motorisert ferdsel.