- Data fra våre målestasjoner i fjellet viser at det til nå er få vintre hvor det har vært mer snø i slutten mars enn det vi har nå. For eksempel viser målinger fra Sjusjøen viser at denne vinteren kan sammenliknes med den snørike vinteren i 2008. Her er det nesten 2 meter snø. Samtidig har Snøstasjonen vår på Sognefjellet nesten snødd ned sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE til varsom.no.

Avhengig av været

– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90 prosent sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE i ei pressemelding.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten. Unntaket er større elver i indre strøk i Nord-Norge.

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

– Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarioer som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli, sier Engen.

Rekordmye snø

Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, tilbake til 1958. Siden den gang har det bare vært fem år med mer snø enn i år på landsbasis.