Mutert variant av viruset i bussen

Folkehelseinstituttet har avdekket en ny mutert variant av koronaviruset i bussen med pensjonister som blant annet stoppet på Lillehammer og Dovre i september. Det er ikke noe som tyder på at denne varianten gir mer alvorlig sykdom.

DEL

Folkehelseinstituttet ble 22.september 2020 varslet om et tilfelle av Covid-19 blant passasjerer på bussreise i Sør-Norge. Nesten alle passasjerene ble smittet i løpet av de syv dagene de var sammen på reise. Smittesporing rundt bussreisen har pågått i 25 kommuner og har foreløpig resultert i rundt hundre tilfeller. Fem av de involverte har så langt vært innlagt på sykehus.

Passasjerene har i løpet av bussreisen sannsynligvis gitt opphav til lokale smittetilfeller blant annet i Røros, Lillehammer, Dovre, Molde, Førde og Kvam herad. Videre smitte fra disse tilfellene har skjedd i Lillehammer, Molde og Kristiansund.

Undersøkt virusets arvestoff

Folkehelseinstituttet har undersøkt arvestoffet til koronaviruset fra flere av tilfellene og påvist en variant av viruset som har en endring i det største overflateproteinet, spike proteinet. Det er første gangen vi ser virus med denne mutasjonen i Norge. Det er usikkert hvordan og når viruset kom inn til landet. Nesten identiske virus har også nylig blitt sett i enkelte andre europeiske land. Viruset tilhører en genetisk undergruppe av koronaviruset som kalles B.1.160.

Spike-proteinet er et overflateprotein på koronaviruset som er viktig for virusets evne til å binde seg til cellene hos mennesket.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at dette viruset gir mer alvorlig sykdom. Virus med denne mutasjonen kan påvirke smittsomheten og det er derfor viktig å følge med på utviklingen. Videre undersøkelser vil trolig gi mer klarhet i om vi har hatt dette viruset til stede før utbruddet knyttet til bussreisen og om vi kommer til å se videre spredning i Norge med denne varianten, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Det har vært større utbrudd av virus med samme mutasjon i Australia. Liknende virus er også påvist i Storbritannia og enkelte andre Europeiske land.

I dette utbruddet har vi sett at mange av nærkontaktene har blitt smittet og igjen ført til mindre utbrudd lokalt. Endringen i viruset kan ha bidratt til denne videre spredningen.

– Det er veldig viktig at smittesporing rundt alle bekreftede covid-19 tilfeller settes raskt i gang for å begrense spredning av covid-19 og bidra til å holde epidemien under kontroll. Takket være rask oppdagelse, smittesporing, karantene og tiltak har de involverte kommunene greid å begrense videre smitte i dette utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold

Folkehelseinstituttet har i etterforskningen av utbruddet knyttet til denne bussen samarbeidet tett med alle de berørte kommunene og medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Det har vært avgjørende at laboratoriene både har analysert virusprøvene og sendt virusprøver videre til Folkehelseinstituttet for grundigere analyser.

Artikkeltags