Midler fra Eidefoss gir håp om videre drift av barnehage

Foreldre og ansatte i Sandbu barnehage har fått kontrabeskjed: formannskapet i Sel bevilger midler til videre drift for 2020 og 2021.