Dumpet kaniner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Norddalen kan vi 31.mai lese om tre kaniner som ble funnet, mest sannsynlig dumpet i vegkanten.

Disse tre kaninene ble heldigvis funnet og kunne få hjelp. Det er ikke tilfellet for alle familiedyrene som dumpes hvert år i Norge. Historiene kjenner vi dessverre godt igjen fra år til år. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er viktig å få stilt disse dyreeierne til ansvar, med mål om å få bukt med dette stadig økende problemet.

Kaniner er det tredje vanligste familiedyret i Norge, etter hund og katt. Flere av de som skaffer seg kanin er av den misoppfatningen at dette er et dyr som krever lite, og den blir på denne måten antakeligvis det familiedyret som er mest neglisjert. Kaniner er dessverre i utstrakt grad utsatt for blant annet feilernæring, manglende fysisk aktivitet, manglende sosialisering med artsfrender og upassende bomiljø. Det er altså et dyr med svært spesifikke krav, og for at kaninen skal ha et godt liv med god velferd må disse være ivaretatt.

Den norske dyrevelferdsloven er en av de bedre i europeisk målestokk. Den har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, og er en generell rettesnor for hvordan vi i Norge skal behandle dyrene våre. Den konstaterer også at ansvaret for dyrets velferd ligger hos dyreholder. I den forbindelse opplever Dyrebeskyttelsen Norge store utfordringer. Hvert år er kapasiteten på mange av hjelpesentrene sprengt allerede tidlig på sommeren, og de som har det egentlige ansvaret for dyrene er ikke å finne. Hvordan håndheve en god lov, når det er umulig å finne dem som bør stilles til ansvar?

Historier som denne viser oss at vi er langt på overtid når det gjelder å få på plass obligatorisk ID-merking.

Dyrebeskyttelsen Norge har i lang tid jobbet for å gjøre ID-merking av familiedyr obligatorisk. Organisasjonen mener at dette vil kunne bidra til en bevisstgjøring omkring ansvaret det å skaffe seg et dyr innebærer. Velger du å eie et dyr, er det ditt ansvar å behandle dette dyret i henhold til gjeldende lover og regler. Du har også et moralsk ansvar ovenfor dyret. Dyrebeskyttelsen Norge hjalp i 2017 over 7000 hjemløse dyr, i all overvekt katter, men med et raskt økende antall kaniner.

Artikkeltags