Er du en sofavelger?

Av
DEL

LeserbrevHei. Er du en sofavelger? Syns du det er vanskelig å velge hvem du skal være enig med? Kanskje du til og med føler deg litt lurt av de som er valgt før? Da er du ikke alene. I 2015 var det i Sel kommune i overkant av 4700 personer med stemmerett, over 2000 av disse personene valgte sofaen framfor valglokale på valgdagen. Dette er faktisk over 40 % av innbyggerne i kommunen… Dette er snakk om oppegående mennesker med meninger og holdninger til det samfunnet vi alle lever i. Det største partiet fikk tre ganger så mange stemmer som det nest største. Henholdsvis 1488 stemmer mot 552. Det betyr at av de som stemte, valgte over halvparten å stemme på kommunens største parti. Utfallet av valget kunne fort vært totalt snudd på hodet om de 2000 som valgte sofaen også hadde brukt sin stemmerett. Hva er det som gjør at nesten halvparten i en kommune ikke bruker stemmeretten sin? Man kan kanskje si at det ikke finnes noen å være enige med i sin kommune.. Vel, da tenker jeg det er enda viktigere å prøve å finne noen som vil føre en politikk man kan leve med. Så slipper man å ergre seg for mye over de valgene de folkevalgte politikerne gjør. Husk at det også er viktig med uenigheter og forhandlinger for å tenke ut gode løsninger. Og man trenger ikke å være enig i alt, men allikevel finne flere gode verdier hos et av partiene. Da fortjener de Din stemme.

Et politisk parti er bygd opp av medlemmer med relativt samme politiske syn på samfunnsrelaterte spørsmål. Hvem som helst kan bli medlem. I en liten kommune er ikke et politikerverv en heldagsjobb, det vil si at de fleste medlemmene har en jobb ved siden av. Ergo: de er helt vanlig borgere. Et utvalg av disse havner på en valgliste, og også her har vi med stemmerett noe å si for resultatet. Ikke bare skal vi bestemme oss for hvilket parti vi er mest enige med(eller uenige), men vi skal også bestemme hvem som skal sitte i et kommunestyre. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret. Dette mener jeg er en fordel i et kommunevalg. Vi vet hvem de fleste som stiller på disse valglistene er, det blir lettere å gjøre oss opp en mening om listekandidatene og det de står for. Dette legger også et større press på listekandidatene. De blir jo tross alt betrodd en viktig oppgave i lokalsamfunnet.

Hvem kan stemme? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Så kjære medborgere; stol på at de folkevalgte vil gjøre den gode jobben de lover at de vil gjøre for og med oss. Ta med deg din kompetanse til nærmeste stemmelokale nå i september og gjør din plikt. La valgprosenten for kommunevalget i Sel kommune bli høyere en 60 % i år. Ikke bli en sofavelger denne gangen. Din stemme er nemlig viktig for oss, og du fortjener å bli hørt!

Kilde: SSB og Sel kommune.

Artikkeltags