Fylkesvei 257 i Heidal

Av
DEL

LeserbrevSel kommune utfordres i leserbrev til å få fortgang i bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 257 mellom Heidal skule og Ellingsbø. Engasjementet for dette trafikksikkerhets- og folkehelsetiltaket er forståelig og hilses velkommen. Hva er status ?

Oppland fylkeskommune er eier og ansvarlig for utbygging, vedlikehold og drift av fylkesveiene. På samme måten som de statlige riksveiene og de kommunale veiene er det fylkeskommunen, som veieier, som er ansvarlig for trafikksikkerheten og at hensynet til gående og syklende får nødvendig oppmerksomhet. Prioritering av nye gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet gjøres av fylkespolitikerne gjennom vedtak i fylkestinget.

Fylkestinget vedtar hvert 4. år et handlingsprogram for fylkesveier med prioritering av investeringer i blant annet gang- og sykkelveier. Forslag til handlingsprogram sendes på høring til kommunene. Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt i 2017 og går fram til 2023. Sel kommunestyre har både i 2013 og i 2017 prioritert gang- og sykkelvei Heidal skule – Heidal kyrkje i sine uttalelser. Behovet har også vært tatt opp i flere møter med politisk og administrativ ledelse i Oppland fylkeskommune. Men dette prosjektet har dessverre ikke nådd opp i konkurransen med svært mange andre prosjekter og innenfor ei samlet ramme som på langt nær står i forhold til behovet.

Men vi gir oss ikke. Fylkesvei-programmet revideres neste gang i 2021 av det den ny Innlandet fylkeskommune. Framover må vi videreføre et påvirkningsarbeid for å styrke mulighetene for å nå igjennom med et prosjekt som med rette har vært etterspurt svært lenge. Sammen med gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Sel til Selsvatnet mener jeg prosjektet i Heidal må være våre hovedprioriteringer. Vi må også se på samarbeid med grunneierne og et eventuelt kommunalt bidrag. Lokalt engasjement er viktig. Det var mye takket være lokale ildsjeler og engasjementet fra Heidal Arbeiderlag at vi fikk på plass oppgraderinger av fylkesvei 440 – Baksidevegen – i Heidal. Min oppfordring er derfor at lokalsamfunnet både i Heidal og på Sel viderefører en tydelig forventning om at det kommer penger til disse viktige trafikksikkerhetstiltakene. Jeg skal love at jeg og kommunen skal gjøre det vi kan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags