Forskjellsbehandling av fjellregionene i Innlandet

Av
DEL

MeningerJeg bor i Nord-Gudbrandsdalen. I Innlandet er det tre fjellregioner, med ganske like vilkår for utvikling og overlevelsesfaktorer for innbyggere og privat og offentlig næringsliv. Tror vi. De siste årene er det stadig situasjoner, som har gjort at jeg har blitt nysgjerrig på hvordan sammenlignbare tjenester fungerer i de andre fjellregionene. Noen uker tilbake ble interessen utløst av forslaget om å legge ned tingretten i Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal, og samle det i Hamar. Tingretten i Nord- og Sør-Østerdal skal også samles under Hamar, men her foreslås det å opprettholde en avdeling på Tynset. Ja vel – hvorfor forskjellsbehandling mellom Tynset og Vågå, der Nord-Gudbrandsdal Tingrett har sete i dag?

Mine raske undersøkelser på ulike samfunnsområder viser meg at Valdres og Nord-Østerdal har store fortrinn sammenlignet med Nord-Gudbrandsdalen. Dette til tross for at Nord-Gudbrandsdalen er den mest folkerike av disse tre regionene, og samtidig har den den største geografiske utstrekningen.

De tre fjellregionene i Innlandet favner alle 6 kommuner og har store distrikter rundt seg. Antall innbyggere i hver av regionene er også sammenlignbare, og er i 2014 tall slik: Nord-Gudbrandsdal 19.065, Valdres 17.953 og Nord-Østerdal 15.166. Hver region har store avstander. I Valdres og Nord-Østerdalen ligger regionssentrene mer midt i regionen enn i Nord-Gudbrandsdalen. Her hos oss ligger kommunesenteret Otta helt sør i regionen, med to langstrakte dalfører mot Dovre/Lesja og mot Vågå, Lom og Skjåk. Reiseveien til regionsenteret blir stor fra tettstedene og kommunene som ligger lengst unna. Dette kan være en faktor som gjør regionsamarbeidet krevende i Nord-Gudbrandsdal. Det er henholdsvis 102 og 93 km fra Bjorli og Lesjaskog til Otta.

Jeg ble interessert i hvor langt det gjennomsnittlig var fra kommunesenteret til regionsenteret i hver region. Når det gjelder tall der avstand til tjenester framkommer, er det regnet ut fra gjennomsnittet i kommunesentrene i hver region. Se tabellen (Alle tall med forbehold om regnefeil). Dette er noen eksempler, og jeg håper både fagprofesjoner og politikere kan gripe innholdet i denne framstillingsformen og gjøre ytterligere analyser. Vi kan nevne reiseavstand til kjeveortoped, sengeplasser innen psykiatrien, mammografitilbud og en rekke andre viktige forhold for innbyggerne i våre fjellregioner, som for andre folk.

Når det gjelder reiseavstand til politiarresten, er den så lang fra alle fjellregionene. Det svekker beredskapen å benytte den. Innlandet er større enn Danmark, kunne vi sett for oss politiarrest i København for hele Jylland? Jeg tror vårt naboland ville ledd høyt. Det bare en konklusjon: Nord-Gudbrandsdalen har den største befolkningen og er likevel den store taperen. Våre lokalpolitikere og fylkespolitikere må virkelig se på disse tallene.

Er samferdsel med på gjøre Nord-Gudbrandsdalen til taperen? Er det så tidkrevende å reise fra Osloområdet og hit, at man rett og slett blir glemt? Eller er det andre forhold som virker inn? Vi kan ikke godta en slik nedprioritering av Nord-Gudbrandsdalen. Fylkespolitikere og lokalpolitikere, her må dere stå sammen og fatte noen nye beslutninger! Denne utviklinger er det vel ingen som kan forsvare?Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags