Kommentar i forbindelse med behandling av konsesjonssøknad

Fikk Støtte: Formannskapet stilte seg bak ordfører Dag Erik Pryhns og Arbeiderpartiets forslag om å innvilge konsesjonssøknaden.

Fikk Støtte: Formannskapet stilte seg bak ordfører Dag Erik Pryhns og Arbeiderpartiets forslag om å innvilge konsesjonssøknaden.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerLandbruksmegler Ketil Koppang har reagert på en kommentar jeg hadde i forbindelse med Sel formannskap sin behandling av konsesjonssaken på Øygarden. Ketil Koppang i Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling As reagerer på at jeg i Sel formannskap sin  behandling av konsesjonssaken på Øygarden kom med en kritisk kommentar til avtalen som var inngått mellom selger og kjøper. I avtalen var det ikke tatt forbehold om at avtalen forutsatte at det ble gitt konsesjon. Jeg mener dette er problematisk og uttrykte i formannskapet et håp om at vi ikke får flere slike avtaler og slik praksis fra meglere. Koppang mener jeg dermed har gitt en generell, negativ karakteristikk av fagligheten og seriøsiteten til hans firma.

Det er første gangen jeg deltar i konsesjonsbehandling av en sak der Koppang har bistått som megler. Jeg har ingen tidligere befatning med meglerfirmaet og har følgelig heller ikke noe grunnlag for å vurdere firmaet på generell basis. Min kommentar tok utgangspunkt i den saken formannskapet hadde til behandling. Ketil Koppang har i direkte kontakt med meg vist til at avtalen ved salget av Øygarden er i tråd med firmaets ordinære praksis. Med henvisning til en høyesterettsdom mener han dette er en legitim framgangsmåte. Det tar jeg til etterretning.

Så lenge et salg av en landbrukseiendom ut av familien krever konsesjonsbehandling vil jeg fortsatt hevde at når det inngås avtale mellom  kjøper og selger før saken har vært politisk behandlet, bør det tas forbehold om at det gis konsesjon. Men her er altså Koppang og jeg uenige.

Artikkeltags