Vågå Arbeiderparti og virkeligheten - del 1

Av
DEL

LeserbrevSvein Holen og Harald Sve Bjørndal hadde nylig en liten meningsutveksling i Norddalens leserbrevspalter. Selv om Holen kanskje gikk litt hardt ut og sparket til litt vel mange kanter, og Bjørndal antagelig taklet ham hardt nok(hvis Holen er Trump, gjør det da Bjørndal til Hillary?) men i mine øyne også fullt fortjent og saklig, opplever jeg at begge to setter fingeren på følgende: Vågå kommune sine inntekter står ikke i forhold til Vågå kommune sine driftsutgifter. Jeg blir derfor litt skuffet når Live Langøygard kort tid etter er ute med leserinnlegg som jeg opplever som en replikk til ovennevnte. Hun kunngjør der at hun har tro på Vågå, ikke vil være med å svartmale, og ser det som sin oppgave nummer en som eventuell ordfører å jobbe for næringsutvikling og befolkningsvekst.

Det er selvsagt ikke noe galt med å ha tro på Vågå. Tro på Vågå har vel hver bidige kandidat i samtlige fire partier, ellers hadde vi vel neppe brukt tid og energi på dette. Vågå SP har «vi har trua på Vågå» som tekst i logoen sin. Det er ikke noe galt med å ikke ville svartmale heller. Problemet er bare at å advare mot forbruk som ikke står i stil med inntektene ikke er å svartmale. Det er å påpeke helt enkel ubestridelige fakta som er synlige for alle som evner å lese et regnskap. Å se næringsutvikling og befolkningsvekst som oppgave nummer en er heller ikke galt. Det er ikke lenger enn ett til to år siden jeg selv tenkte akkurat likt. Det er imidlertid en stor forskjell på næringsutvikling og kommunal drift.

Næringsutvikling er en sekundær, ikke-lovpålagt oppgave der resultatene er svært usikre, lite målbare, og der et knippe politikere og kommunalt ansatte med begrenset næringslivserfaring kanskje ikke er de aller best egnede for oppgaven. Dette i motsetning til det jeg ser som den helt selvfølgelige førsteprioritet for politikerne de kommende år: avpasse driftsnivået og de tilhørende utgiftene til de inntektene vi faktisk har og må forvente å få i fremtiden. Dette er helt konkret arbeid med helt håndfaste målbare resultater, og det er ingen andre enn kommunens politikere og administrasjon som kan gjøre det.

Jeg sier ikke at vi skal gi opp all nærings- eller bosettingsutvikling. Jeg sier at vi ikke kan bruke store ressurser på slikt arbeid. Fremfor alt kan vi ikke la det være en oppgave med større fokus enn å tilpasse forbruk til inntekter. Langøygards innlegg sier derimot «vi har da ingen økonomiske problemer, la oss bare fortsette som før og konsentrere oss om noe ressurskrevende og morsomt som kanskje gir resultater om noen år». Jeg vet utmerket godt at Live Langøygard ikke er noen dum dame. Jeg tror og håper hun er fullt klar over at vi har noen veldig ubehagelige innstramminger foran oss. Jeg tror hun er fullt klar over at det er svært begrenset hvilke ressurser vi i nær framtid kan avsette til næringsutvikling. Når budskapet hennes likevel er et annet er det et resultat av hvordan Vågå Arbeiderparti fungerer: her skal det ikke sies ett ord som kan skremme en velger, alt skal være lyst og positivt og alle skal bli fornøyde.

Arbeiderpartiet skal sikre kommunal vei til alle, næringsutvikling og lys i alle glas. Bare synd da, at disse tingene avhenger av eksterne forhold som hverken Vågå Ap eller noen annen lokalpolitiker rår over.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags