Hva er viktig for Vågå Arbeiderparti?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVågå Arbeiderparti har i løpet av vinteren gitt uttrykk for at de er mot privatisering av kommunale veier. Så vidt jeg forstår Vågå Ap sitt leserinnlegg av 26.02.2019 skal de også innføre kommunal drift av alle private veger i Vågå, siden «ingen skal trenge å bekymre seg for om tankbilen får henta mjølka på garden». De har riktignok ikke nevnt med en setning hva prioriteringen av vei skal gå på bekostning av, eller hvordan de ser for seg å finansiere veidrift etter hvert som kommunens inntekter går ned, men de har vært klinkende klare på en ting: de er mot enhver privatisering av kommunale veier! Det er hasardiøst! (bortsett fra når de vedtar det selv da, som ved privatiseringen av Rustveien og da de var med på å vedta innsparing på 1 500 000 i drift av kommunal vei 12.12.2017. Da er det greit.)

Vågå Senterparti v/ Mette Vårdal sendte ut det jeg vil betegne som en utstrakt hånd i leserbrev i Norddalen av 14.03.2019. Hva var Vågå Arbeiderparti sin reaksjon på det? Glede over å ha delvis overbevist opposisjonen om sitt syn? Kanskje et konstruktivt innspill videre i veisaken som kan gi et kompromiss mellom de som er opptatt av vei og de som er bekymret for kommuneøkonomien? Neida! I leserbrev datert 15.03.2019 i Norddalens nettutgave svarer Vågå Arbeiderparti i praksis følgende: Senterpartiet (og BL og SV) har bundet seg til privatisering av vei gjennom budsjettvedtak før jul som sier at det skal spares 3 millioner i driften av kommunale veier, og kan nå ikke endre retning!! Vi får altså ikke lov å være enige med dem hvis vi vil.. En ting er at et slikt utsagn er rent vås. Ettersom beløpet som er bestemt bespart ikke er brukt andre steder i budsjettet er det ingen hindringer for å ta det inn igjen. Et vedtak har også gyldighet kun frem til neste vedtak. Dette vet Vågå Arbeiderparti og å hevde noe annet er enkelt og greit uredelig. En annen ting er at utsagnet sier en hel del om Vågå Arbeiderparti. Hvis vei hadde vært målet for Vågå Arbeiderparti hadde de grepet vår utstrakte hånd med begge sine. Leserbrevet viser isteden at det viktigste for Vågå AP ikke er å sikre kommunale veier. Det viktigste er å være uenig med SP og ha en kampsak! Når Vågå SP da viser seg å være noe på glid i retning AP sitt standpunkt skal de rett og slett ikke få lov…for da mister Vågå AP kampsaken sin..

Jeg skjønner at det for Vågå AP er viktig å ha noe å markere seg på, og at man kan ha litt overtenning på vei inn i en valgkamp med helt nytt mannskap. Ordlyden i leserbrevet av 15.03.2019 grenser likevel til det latterlige. Slik det er formulert vil AP ikke arbeide for å beholde kommunal drift av vei overhodet. De sier budsjettvedtaket før jul er en ufravikelig marsjordre, som heretter MÅ følges, uavhengig av hva partiene i etterkant måtte komme til. Det virker da faktisk som om Vågå AP VIL gjennomføre en privatisering snarest mulig. Det betyr da enten at Vågå AP er så forhipne på å ha noe å «ta» opposisjonspartiene på at de gladelig lar veiene privatiseres, eller at de rett og slett er forferdelig dårlige til å skrive.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags