Bredbånd til alle i Sel

Av
DEL

Leserbrev

God kapasitet på bredbånd til private husholdninger og næringsdrivende er i dag like nødvendig som strøm og vann og avløp. Alle samfunnsområder digitaliseres. Aktører i privat og offentlig sektor forutsetter at det kommuniseres og samhandles på nettet. Men den kommersielle utbygginga av fibernettet er i utakt med de politiske føringene og målsettingene. Nasjonale statistikker skjuler at det i tynt befolkede områder – som i deler av Sel kommune – fortsatt er mange som mangler akseptabel tilknytning og kapasitet.

Arbeiderpartiet har i forbindelse med stortingsbehandlinga av Nasjonal Transportplan i 2017 og i sine alternative statsbudsjett foreslått mer enn en tredobling av den statlige ramma for subsidiering av utbygging av bredbånd. Flertallet i Stortinget har motsatt seg dette. Dermed blir det bare småpenger å hente i statlig støtte for Sel og kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Heldigvis har Oppland fylkeskommune kompensert med en raus tilskuddsordning.

Gjennom offentlig medfinansiering har vi fått bygget ut fiber i nedre deler av Heidal. Nå står Ottadalen og strekninga Selsverket – Skotte vest for Lågen for tur. I årets søknad om statlige og fylkeskommunale tilskudd har Sel prioritert øvre deler av Heidal, det vil si områdene Rudi, Skogbygda, Leirflaten og Sjolia. Svar på søknaden får vi senhøsten 2019.

Men fortsatt vil det stå igjen flere områder i Sel der en ren kommersiell utbygging ikke vil komme i overskuelig framtid. Dette gjelder blant annet Rosten, strekninga fra Sel mot Selsvatnet, Grindstuggugrend og Åsen, oppsittere langs E6 Selsverket-Sel, baksida mellom Otta og Sjoa (vestside) og Murudalen. Innbyggere og næringslivet i disse områdene har selvsagt samme rett og forventning til god og fungerende infrastruktur som øvrige innbyggere og næringsdrivende.

I samarbeid med partiet nasjonalt vil vi fortsette å argumentere for et større, statlig engasjement. Men nøkternt sett er det dårlige odds for at dagens flertall på Stortinget vil åpne pengesekken til en mer kraftfull distriktspolitikk. Derfor vil vi i kommende økonomiplan 2020–2023 prioritere mer kommunale penger til utbygging av bredbånd.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags