Duplikk til Live Langøygard

Av
DEL

Leserbrev

Jeg kommenterte for en tid tilbake et innlegg fra Live Langøygard, og fikk nylig svar på min kommentar. Jeg har noen bemerkninger til kommentaren. Jeg forstår at jeg misforsto Langøygards innlegg i slutten av juni. Jeg tolket det som et svar til tidligere innlegg fra Svein Holen og Harald Sve Bjørndal, og en erklæring om at det ikke var noen grunn til bekymring for vår kommuneøkonomi. Til mitt forsvar skal det sies at øvrig kommunikasjon fra Vågå Arbeiderparti gjør det lett å få et slikt inntrykk. På Facebook loves det nå fri skolemat, sommeråpne barnehager og SFO fra Vågå AP. Geir Inge Stadeløkken sender brev til innbyggere og takker dem for innsatsen i kampen mot privatisering av vei, og forteller at Vågå AP er en garantist mot fremtidig mulig privatisering. I arbeidet med siste budsjett så Vågå AP som eneste parti mulighet til å bygge ekstra bru over Finna og etablere gatebelysning i Industriområdet. I tillegg ser jeg nå at det er AP- representanter ute i sosiale media som kjører hardt på at det må jobbes for flyplass. Skal et slikt arbeid lykkes må det settes av godt med midler til utredninger og lobbyisme.

Mye av dette er fine tiltak i seg selv som få er direkte imot. Det er imidlertid også tiltak som vil gi betydelige økte driftsutgifter i kommende år om de gjennomføres. Langøygard påpeker i sitt innlegg at hun vet utmerket godt hvordan man leser et kommunalt regnskap. Det tvilte jeg vel egentlig aldri på at hun kunne. Jeg er da bekymret over at hun ikke leser samme konklusjon ut av regnskapet som meg: Vågå kommune må redusere sitt forbruk fremover, ikke øke det. Man skal huske at vi har store investeringer foran oss. Både AP og SP vil bruke kommunale midler for å realisere bredbåndsutbygging, og både AP og SP vil realisere helse- og omsorgsprosjektet i en eller annen form. Svømmehall er også et sterkt ønske fra mange. Dette er investeringer som det langt fra er sikkert at vi klarer, og de blir kun mulige dersom vi rydder rom til dem i budsjettet ved å redusere driftskostnadene.

Jeg hadde forelden en prat med Gjermund Øihusom fra Vågå AP. Da jeg beklaget meg over viljen til forbruk minnet han meg på at Vågå AP har levert, og alltid vil, levere budsjetter i balanse. Det tviler jeg ikke på, det er en selvfølge at man leverer budsjett i balanse. At et budsjett er i balanse betyr likevel ikke at det legger opp til et sunt forbruk. Skal kostnadene opp mens inntektene er stabile eller går ned går vi før eller siden på en smell. Vi skal ikke lenger enn til Lom og Lesja for å se at diskusjonen handler om hvilken skole som skal nedlegges eller hvor mye eiendomsskatten kan økes.

Langøygard mener hun er utsatt for hersketeknikker i form av latterliggjøring og bevisst feilsitering. For å være pendant er det ikke en sitering, men en tolkning. Hvorfor tolkningen blir som den blir fremgår vel greit ovenfor. Noen latterliggjøring kan jeg ikke se at jeg driver med. Jeg må ellers si at jeg er overrasket over at Langøygard har behov for å påberope bruk av hersketeknikker her, kanskje skal jeg tolke det som at man føler seg truffet. Langøygard ønsker i slutten av sitt innlegg at partiene i valgkampen fremover skal fokusere på løsninger fremfor å la tungsinnet rå. Det er mulig jeg igjen feiltolker, men jeg oppfatter det som om jeg blir utfordret til å peke på egne løsninger/planer istedenfor å klage på hennes. Her har Langøygard selvsagt helt rett (så får du unnskylde meg hvis jeg igjen misforstår og tillegger deg en mening du ikke har Live). Vi bør ha en valgkamp der det enkelte parti bruker mer energi på å si hva nettopp de vil enn på å klage på hva andre vil. Likevel greier jeg ikke nå å etterkomme det ønsket. Grunnen er at jeg mener Vågå AP lover for mye og vil bruke penger kommunen knapt har og ikke bør bruke. Langøygard sier jeg må tåle at hun er optimist og ikke ser svart på ting. Det tåler jeg inderlig vel. Det er heller ikke slik at jeg har panikk, og vil spare kommunen til fant. Jeg er også optimist på vegne av Vågå på mitt vis. Likevel er jeg først og fremst realist. Forbruksøkningen AP, slik jeg leser utspill på Facebook og leserinnlegg, legger opp til lover velgerne mer enn det som kan holdes. Skulle man holde lovnadene vil det gi en kostnadsside kommunen på sikt ikke tåler, og føre til at vi snart sitter i samme situasjon som feks Lesja. Langøygard får tåle at det er min mening, og at jeg gir uttrykk for den.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags