Mener tilskudd bare bør gis dersom den som utfører arbeidet har adresse i kommunen

Sel og Vågå Bondelag foreslår at kommunalt tilskudd til ungskogpleie bare bør gis dersom den som utfører arbeidet har adresse i kommunen, eventuelt nabokommuner.