Meiner digitale møter ofte set ein dempar på debatten:- Om ikkje anna får vi ha møte på frigard

Ordførar Halard Sve Bjørndal foreslår at kommunestyremøtet over helga skal gå føre seg digitalt. Det fekk varaordførar Live Langøygard til å reagere.