Maria har nemleg fått sommarjobb i Galleri Ullinsvin i Vågå. Der har dei lagt fram eit spennande program for sesongen.

Mellom gamle tømmervegger kan besøkande lære spennande historier om to kvinner frå Vågå, sjå ei separatutstilling knytt til desse to kvinnene, oppleve utstilling av kunst av Eva Berge og Ørnulf Opdahl, og ei dokumentarutstilling om folkemusikkbygda Vågå.


To kvinner

Unn Bostad har utvikla og kuratert dokumentarutstillinga om dei to systrene Thekla Resvoll (Født 1871) og Hanna Resvoll (født 1873). For halvanna år sidan vart det født to systrer som sat djupe spor etter seg i akademia og fjellheim, botanikk, kvinnekamp, polarhistorie og fjellmote.

– Denne utstillinga er via deira liv og samtid, og den rike og verdifulle arven dei etterlet seg. Galleri Ullinsvin er stolt over å kunne lyfte fram pionérsystrene, deira livsgjerning og utfordringar, skriv galleriet i programmet.


Tileigna systrene

Ingunn Bakke har tileigna si utstilling i Ullinsvin til systrene Ressvoll. Ingunn Bakke vaks opp i Heidal og er utdanna ved Statens handverk- og kunstindustriskole i Oslo.

I samband med utstillinga har Ingunn Bakke «gått» i fotspora til Thekla Resvoll (1871-1948). Ho var høgfjellsøkolog før omgrepet fanst. Thekla sitt omfattande feltarbeid innebar mellom anna fotografering og kartlegging av fjellplanter frå Spiterstulen til Galdhøpiggen.

Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943), vår fyrste moderne naturvernar, var ikkje fyrst og fremst oppteken av enkeltblomar, men gjorde mangfaldet i botanikken til si kampsak. I utstillinga viser Ingunn Bakke arbeid i tre og metall.


Olje og papir

Eva Berge (1956) har og utstilling i Galleri Ullinsvin. Utstillinga syner både eldre oljemåleri og nye arbeid på papir.

Ho er utdanna med Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo.

Berge har hatt både separat- og kollektivutstillingar, mellom anna i kyrkjerom rundt om i landet. Ho er innkjøpt av offentlege institusjonar og representert i private samlingar.

Kunstnaren har i hovudsak halde seg til oljemåleri på lerret. Den siste tida har ho konsentrert seg om teikning og fotografi på papir, ofte som ein blandingsteknikk. Ljoset i fargane og mørket som ei motsetning til dette er eit motiv som går att.


Landskap

Ein av dei fremste landskapsmålarane i landet stiller og ut kunst under sommarutstillinga. Ørnulf Opdahl (f. 1944) er utdanna ved Kunst- og Håndverksskolen og ved Statens Kunstakademi i Oslo.

Han har hatt ei lang rekkje utstillingar i inn- og utland. Mellom anna har han stilt ut på Astrup Fearnley Museet for Samtidskunst, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri Haaken, Kunstverket Galleri, og dessutan på Purdy Hicks Gallery i London og ING Bearings i London University Gallery.

Ørnulf Opdahl sin kunst er blitt kjøpt inn av prestisjetunge institusjonar som Nasjonalmuseet for Kunst, Riksgalleriet og

Norsk kulturråd, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Nasjonalbiblioteket.


Folkemusikk

I det som tidlegare var fjøset til Ullinsvin, kan publikum både sjå og høyre om folkemusikkbygda Vågå.

Dokumentert med ei rekke bilete og høve til å høyre på et utval av musikk, viser dokumentarutstillinga, som har fått namnet, «I glede og sorg», eit tilbakeblikk på store og små hendingar i folkemusikkbygda Vågå.

(Kilde: Galleri Ullinsvin).