Mangel på håndballdommere:- Det trengs et generasjonsskifte på dommersiden

På Otta arbeides det med rekruttering av nye håndballdommere. Maria, Nathalie, Renate og Kaja fikk prøve seg som barnekampledere da fire Jenter 8-lag møttes i Ottahallen.