Mange har søkt korona-hjelp: – Det er mange som er i en kritisk situasjon

Hele 74 lag, foreninger og organisasjoner har søkt om korona-hjelp fra Sparebank 1 Gudbrandsdal. 22 av de 74 søknadene kommer fra Sel.