Måndag skal dei yngste elevane på skulen att: – Byr på nokre utfordringar

Måndag skal om lag 130 elevar på 1.-4. steg ved Vågåmo skule begynne på skulen att. Den nasjonale rettleiaren byr på nokre praktiske utfordringar.