I uke 35 ble de nasjonale bibliotekdagene markert og fredag 8. september er FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter. I den forbindelsen har jeg lyst til å trekke frem verdier biblioteket kan tilby og samfunnsutfordringer biblioteket kan være med å løse.

Ifølge lov om folkebibliotek skal bibliotekene fremme opplysning, utdanning og kultur gjennom formidling, og ved å tilby bøker og kunnskap gratis for alle. Biblioteket skal i tillegg være en uavhengig møteplass, og en arena for samtale og debatt.

Lav leseferdighet

Ferske undersøkelser viser at mange norske tiåringer leser dårlig, og at norske barn har manglende glede av å lese. Slik er det også i Sel. I undersøkelser om leseferdigheter ved 5. trinn er flere i Sel på laveste mestringsferdigheter enn gjennomsnitt for resten av landet.

Vi ved Sel bibliotek mener at lesemestring og leseglede er viktig for alle. Å ha en god mediesamling med spennende og aktuelle bøker er viktig for å øke både lesemestringen og lesegleden. Vi har derfor lesekampanjer for ulike aldersgrupper:

 • Sommerles: lesekampanje for barnetrinnet
 • Snøstorm: Lesekampanje for ungdomstrinnet
 • Vinterles: Lesekampanje for voksne og videregående elever
 • Virvelvind lesesirkel for ungdom
 • Pegasus lesesirkel for voksne

De tre siste årene har Sel bibliotek søkt og er bevilget midler fra Nasjonalbiblioteket til formidling for barn og unge, blant annet til Virvelvind lesesirkel. Dette skoleåret går midlene til formidling for ungdomstrinnet og det gir oss ekstra lønnsmidler til en av de ansatte. I prosjektperioden får hen en utvidet stilling og kan dermed besøke ungdomsskolene med bokformidling flere ganger i løpet av skoleåret. Dette håper vi kan være med på å øke lesemestringen og lesegleden for ungdommene i kommunen!

Få møteplasser og vedvarende lavinntekt

Ifølge Folkehelseprofilen 2022 fra FHI er det bare 31 % av ungdommene i Sel kommune som opplever å ha et godt tilbud med lokaler for å treffe andre i fritida. Gjennomsnittet i Norge er 49 % og i Innlandet 51 %.

Lav inntekt fører til økt sjanse for utenforskap. Folkehelseprofilen viser at 11.5 % av husholdningene i Sel kommune har vedvarende lavinntekt. Gjennomsnittet i Norge er 10,2 % og Innlandet er 10,8 %.

Biblioteket, med de avdelingene vi har i dag, gir et godt tilbud til barn og unge på alle de tre tettstedene i kommunen. Alle avdelingene har kveldsåpent. På Sel og i Heidal er biblioteket åpent to dager i uken. På Otta er det åpent 6 dager i uka og til 16.00 eller 19.00 hver skoledag.

 • Vi har pusset opp ungdomsavdelingene over flere år. Det siste tilskuddet kom i 2022 da vi med midler fra DNB sparebankstiftelsen kunne kjøpe kombinert biljard og bordtennis bord til alle de tre bibliotekene
 • Vi har språkkafe på Otta, strikkekafe på Sel og Otta og boksirkel på Otta og i Heidal
 • Det er viktig for oss å ta i bruk alle tre avdelinger til arrangementer og aktiviteter, slik at alle som bor i Sel har et tilbud der de bor
 • Utstyrsbankene gir alle en større mulighet til å delta i frilufts- og idrettsaktiviteter
 • Vi tilbyr gratis tilgang til medier, internett, pc, tidsskrifter og aviser
 • Den kulturelle skolesekken gir et kulturtilbud rettet mot alle trinn i skolen. Barnehagene har ikke et slik tilbud. Vi på biblioteket mener derfor det er viktig å gi alle barnehagene i Sel minst ett kulturtilbud ved sin bibliotekfilial i løpet av året.

Kom gjerne innom

Bibliotekene er ikke lenger støvete boksamlinger, der vi bibliotekarene bare går rundt å hysjer på de som er innom. Vi er en aktiv møteplass med mange tilbud! Vi vil med dette invitere ordførerkandidatene i de tre partiene, andre politikere og alle som lurer på hva biblioteket tilbyr å ta seg en tur innom. Og, lån med deg en bok og bli med på Lesetimen 8. september !