Liv Mari fekk ikkje medhald hjå fylkesmannen

Liv Mari Harildstad ønskjer å dele frå ein skogteig for å skaffe kapital til husa og drifta på garden. Det vil korkje kommunen eller fylkesmannen gå med på.