Ny barneskole på Otta

Elvebakken Otta

Elvebakken Otta Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg er veldig glad for at det, til tross for en anstrengt kommuneøkonomi, er bred politisk enighet om å gå for bygging av en ny flott skole. En skole som huser alle fra 1. til 7. trinn i ett bygg. Men jeg registrerer at det fortsatt hersker en stor uenighet om beliggenhet. Selv om det er vedtak på at det blir på Elvebakken. Som ansattrepresentant for Otta skole i byggekomitéen, slipper jeg å tenke på om skolen heller skulle ligget på Nyhusom, om det heller skulle vært Biltema der eller om det skulle vært noe som helst annet der. Kommunestyret har gitt oss i oppdrag å planlegge en ny skole 1 til 7. Den skal stå ferdig i august 2021. Og det gleder jeg meg veldig til.
Men det er ikke som representant for de ansatte ved Otta skole jeg skriver dette. Men for å dele mine egne tanker. Som både far og lærer.
Da det for en del år siden ble snakket om å plassere en ny skole til på Elvebakken, i tillegg til ungdomsskolen, var jeg skeptisk. Ikke så rent lite heller. Jeg mente selv at Nyhusom måte være det absolutt beste alternativet. Men det var før jeg hørte ideen å samle de mange småbarnehagene til én stor en på Nyhusom. Det var før jeg hadde besøkt flere nye skoler og sett hvor store fordeler det er ved å bygge en ny, helt fra grunnen. Det var før jeg så nærmere på tomten som var aktuell på Elvebakken. Og en rekke andre faktorer. Men i løpet av de siste to årene har jeg skiftet mening. Jeg mener fortsatt at Nyhusom er godt egnet til skole. Men jeg mener at totalpakken med en ny skole på Elvebakken, ny hall ved den gamle og stor barnehage på Nyhusom, blir mye bedre!
Så jeg har i det siste lurt en del på hvorfor det det fortsatt er så sterke meninger mot Elvebakken. Hva ser jeg som ikke de ser? Senterpartiet, som i dag er i voldsom vekst på meningsmålingene, vil ha i programmet til høsten at nyskolen skal tilbake til Nyhusom. På åpent møte mandag, ble det av en kritisk tilhører sagt at det kunne telles på en hånd de som kunne finne noe positivt om Elvebakken som skoletomt. Altså, må det være meg og 4 andre. Hvorfor ser ingen andre noe av det vi fem ser? Jeg tror noe av grunnen er informasjon. Eller rettere sagt mangel på informasjon. Og mangel på relevante opplysninger. Og at de aner lite hvordan dette kan bli til slutt. Og det skjønner jeg. Jeg var jo en gang like skeptisk. La meg dele litt hva jeg mener og lært om de ulike punktene det er så sterke meninger om.

AREAL/ TOMT
Alle som argumenterer mot Elvebakken, snakker om å «stuve inn alle elevene på en så liten plass». Er det så liten plass der? Om vi tar med alle bygninger på Nyhusom, parkering, vei/område til buss og alt uteområde elevene bruker, er det litt over 19 000 kvadratmeter. Om vi gjør det samme på Elvebakken, fra Holum Sport 1 til ungdomsskolen, havner vi på litt over 21 000 kvadratmeter. Altså så er den større. I tillegg til dette finnes det 28 mål i Øya stadion som kan benyttes et lite steinkast unna, tilgjengelig uten å måtte ut i trafikken. Om det skal bygges på Nyhusom må eksisterende uteområde reduseres med mer plass til infrastruktur for bil og buss, og en nytt bygg til femte til sjuende trinn.

SKOLEBYGG
Det er bred enighet blant de ansatte om at Nyhusom i dag er et upraktisk skolebygg. Det er små klasserom og mange av klasserommene er upraktisk bygget. I tillegg til dette består Nyhusom av nesten 4 separate bygg. Fire avdelinger der en må ut i friluft for å komme fra det ene til et annet. Dette er veldig upraktisk og gir lite rom for fleksibilitet i skolehverdagen. Altså står vi overfor store ombygginger. Som nevnt har jeg sett fordelene av å bygge en ny skole helt fra grunnen. En har da alle muligheter til å bygge en fremtidsrettet skole i tråd med ny læreplan.

ELVA
Jeg hører argumenter som «hol i huggu» å plassere en skole nær en flomstor elv. Otta frontes i mange sammenhenger som byen mellom elvene. Vi må forholde oss til elva uansett. Vi må lære barna å forholde seg til elva på en naturlig måte. Ikke bruke den som skremsel i oppkonstruerte argumenter mot Elvebakken. Det har gått elever på gamleskolen i sentrum siden 1920, helt inntil Ottaelva. Det går veldig fint. Ottbragden har i mange år benyttet Kyteøya til uteområde. Uten så mye som et gjerde mellom seg og stri Ottaelv. Det går veldig fint. Jeg har aldri hørt noen beskrive dette som «galskap» eller «hol i huggu»? Tvert i mot, vi lærer barna å leve ved elva og forholde seg til den.
Paradoksalt ble Nyhusom stengt en kort periode, noen år tilbake, på grunn av flom.

NY HALL
Ved bygging av 1 til 7- skole på Nyhusom vil det ikke bli bygget gymsal der. Altså skal samtlige klasser følges av voksne hver eneste gymtime, passere den så mye omtalte trafikkerte veien i Øya, for å komme til den nye hallen. Lærere får ikke forberedt kroppsøvingstimer pga. av tiden går med til å følge klassene. Og så det er sagt, kroppsøvingsfaget er så mye mer enn en rusletur.

TRAFIKK
Jeg er enig i at det er store trafikale utfordringer i Øya. Jeg skjønner også at folk flest trenger å få se planer som viser hvordan dette løses. Men jeg vet også at dette jobbes med og kan løses både tilfredsstillende og sikkert. Vi vet blant annet at det i disse dager jobbes med ny reguleringsplan Otta Øst. Og kanskje vi etter hvert klarer å få på plass ei bru på Selsverket over til Øya.

«INNEOMRÅDET»
Det er av veldig mange som uttaler seg om skolen, snakker kun om uteområdet og bekymringer rundt dette. Hvorfor er det ingen som snakker om det som er inne i skolen, der det aller meste av skolen foregår? Snakk og diskusjon om innhold og pedagogikk, er godt som fraværende. Det er jo dette som er det viktigste!
Da det ble lagt ut et bilde av skiglade barn på Nyhusom i vinter, dukket det opp gråtende emojis som sørget over at dette snart skulle bli borte. Hvorfor det? Fra Elvebakken kan vi gå til samme jorde når vi vil. Området i Liabakkene blir ikke borte om vi flytter litt på oss?

SÅ HELT TIL SLUTT.
Det er langt ned et enormt arbeid hittil i planleggingen av den nye skolen på Elvebakken. Av elever, ansatte og foreldre. Et enormt arbeid for at elevene skal kunne ta i bruk en flunkende ny og flott skole en augustdag i 2021. Tegningene er klare allerede i november i år og i februar 2020 starter bygginga. Dagens fjerdeklasse skal avslutte barneskolen med å være sjuendklassing på den nye skolen. De har vært med i planleggingsarbeidet og kommet med sine ønsker, og er veldig spente. Elevrådsrepresentantene ved samme trinn delte sine forhåpninger om den nye skolen på åpent møte på hotellet sist mandag. Lar vi beliggenhet bli tema på nytt, etter valget i høst, blir skolen nødvendigvis utsatt og de samme fjerdeklassingen må isteden fullføre barneskolen ved den aldrende skole i sentrum. Sentrumsskolen, der «Raudskulin» er fra først 1920-tallet...

Så hva ønsker jeg med dette? Jo, kanskje dere også kan se for dere noen av fordelene med en ny skole på Elvebakken og en flott barnehage med et romslig uteområde på Nyhusom? En barnehage med nyoppussede lokaler, større fagmiljø, mer kompetanse samlet på ett sted, større fleksibilitet og samtidig beholder flotte uteområder som flere av de har i dag.
Håpet mitt er at på neste folkemøte ikke bare er én hånd som blir fylt, men en hånd til med oss som er positive til den nye skolen. Nåværende og fremtidige elever på Otta og Sel trenger at en samlet voksengruppe er positive til den nye skolen de fortjener.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags