Vågå Arbeiderpartis prestasjonsliste

Av
DEL

LeserbrevJeg sitter og blar Vågå AP sitt program for kommende valg, og på siste side er det en liten skryteliste over hva Vågå AP har oppnådd gjennom siste periode. Det er en lang liste, men det er et par punkter på lista jeg i min uforstand ikke helt forstår. Jeg må spørre om følgende:

Utbedring på RV15, Øvre og Nedre Nordheradsveg, samt gang- og sykkelveg fra hotellet til Sætavegen: jeg trodde granngivelig at fylkesveier og riksveier var drevet og finansiert av fylket og staten jeg? På hvilken måte er det Vågå AP som har sørget for dette? Dersom det er så at Nedre Nordheradsveg er utbedret synes jeg for øvrig det er gjort et så som så arbeid..

Stoppet privatisering av kommunal veg: Har AP glemt at de ikke har rent flertall i kommunestyret lenger, og at det var SP, SV og BL selv som valgte å ikke gå videre med privatisering av vei etter å ha fått en bestilt utredning? Eller mener de at det er AP som dikterer hva SP, SV og BL stemmer?

Galleri Ullinsvin er på plass: Sist jeg sjekket var det Vågå Historielag som bygget galleri, i hovedsak finansiert av gavemidler, ikke Vågå AP?

Oppretta næringskoordinator i 100% stilling: Er det riktig å si det når vi har leid ut den ansatte næringskoordinatoren 80% til Massivtreprosjektet og må dekke denne funksjonen ved tjenesteinnkjøp?

Jeg synes i alminnelighet lista over oppnåelser for Vågå AP er misvisende. Det man peker ut som oppnåelser er i det alt overveiende resultat av samstemte vedtak der alle partier har vært deltakende. Midler til for eksempel vegfond eller landbruksfond er like lite eller mye AP sin fortjeneste som samtlige fire partiers. Ett unntak er det: Bårstadhallen. Selv om samtlige partier stemte for byggingen av denne er det ikke tvil om at det er AP sin ide og initiativ som førte til at vi bygde denne. Ellers erindrer jeg at Vågå AP sitt program i 2015 inneholdt 7 konkrete mål som skulle oppnås. Når man i programmet vil vise sine resultater bør de konkrete lovnadene fra forrige runde få en sentral plass.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags