Rettssak pågår!

Av
DEL

Meninger

Det pågår en historisk rettssak i Norge. For første gang prøves grunnlovens såkalte miljøparagraf i en kamp for miljø og klima. Norske myndigheter vil bore etter olje i Barentshavet, og norske miljøorganisasjoner med Natur og Ungdom og Greenpeace i spissen går rettens vei for å stoppe dem. Vi mener at oljeboring i Arktis er brudd på Grunnlovens §112. Denne paragrafen definerer og omhandler en grunnleggende menneskerettighet, og første ledd lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Farene ved global oppvarming blir stadig tydeligere, og et av vår tids viktigste spørsmål er: Hva kan vi gjøre for å bevare naturmangfold og levelige kår for nålevende og kommende generasjoner?

Vi vet at om vi skal klare å vi unngå katastrofale klimaendringer, så må vi avstå fra å hente opp og forbruke mer fossilt brensel. Men hva gjør myndighetene våre? De åpner opp for å lete etter enda mer olje og gass, og det til og med i våre mest sårbare naturområder! Regjering og storting lytter ikke til barn og voksne som protesterer eller til ungdommen som streiker. De lytter ikke til kunnskap og erfaring, til alle dem som varsler om krise for naturen og klimaet verden over.

Vi er helt avhengige av havområdene for den avgjørende rolla de spiller i klimasammenheng. Havbunnen og den marine vegetasjonen lagrer karbon, og havstrømmene regulerer temperaturer og andre klimatiske forhold på landjorda. Oljeforbruket øker mengden av skadelige klimagasser i atmosfæren, varmer opp havet og forsurer det, og dermed reduserer vi havets mulighet til å virke klimastabiliserende. Temperaturendringene, forsuringa og andre negative miljøeffekter av oljeindustrien får alvorlige negative konsekvenser for alt som lever i havet, fra plankton til de store havdyra.

Vi er helt avhengige av havet som klimastabilitator, og vi er helt avhengige av havet og dets ressurser, det er klodens største matfat. Oljeindustrien er en trussel mot havet og dets mangfold, og vil gi langvarige alvorlige konsekvenser for miljø og klima. Dèt er en trussel mot oss som lever i dag og mot våre etterkommere. Det er et brudd på Grunnlovens §112. Derfor saksøker vi staten! Klimasøksmålet er folkets rettssak. Saken er fremmet for domstolen for å sikre det som er vår felles grunnleggende menneskerettighet: retten til en bærekraftig natur og et levelig klima!

Vi kjemper for at Barentshavet skal vernes mot økologisk og klimaskadelig utnytting! Vi kjemper for at havet skal vernes mot oljeindustriens inngrep som vil true med å forstyrre, forurense og ødelegge livet i havet.

Vi kjemper for å verne om fugler, fisk, pattedyr, ja alt levende som har sitt livsrom i det arktiske havet! Vi kjemper for oss selv og for våre etterkommere, for vår tid og for framtida!

Det kommer til å bli en tøff kamp i retten, og vi har ingen garantier for å lykkes, men det som gir HÅP er at Grunnloven sjøl gir oss retten til det vi kjemper for!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags