Posisjon og opposisjon i Vågå etter valget

Av
DEL

Meninger

Den politiske kabalen etter valget i Vågå kommune er nå lagt ferdig. Vågå Arbeiderparti og Bygdalista har nok en gang funnet sammen og blitt enig om en fordeling av ansvar og roller for de neste fire år. Dette etter at AP i debatt kunngjorde at de ikke kunne gi fra seg ordførervervet til noe annet parti, og at det først og fremst var SV som var aktuelle for samarbeid. Og ett og et halvt år etter at AP brøt forrige samarbeid med Bygdalista for å «kunne synliggjøre egen politikk».

Vi har bak oss det som må kalles et historisk valg i Vågå. For første gang siden krigen er et annet parti større enn Arbeiderpartiet. For første gang er Senterpartiet største parti i Vågå. Senterpartiet er ikke bare størst, med flest antall stemmer. Vi har også flest slengere med til sammen 138, knepent foran Bygdalista med 136 slengere. Vi er også partiet der flest listekandidater har mottatt slengere og personstemmer, noe som tyder på at vi hadde et mannskap med bred appell i forskjellige deler av befolkningen. Likevel er vi ikke partiet som endte med ordfører, varaordfører eller utvalgsledere. Noen er kanskje skuffet fordi vi ikke kom i posisjon, eller i stuss over hvorfor vi ikke er i posisjon.

Etter valget søkte vi å innlede dialog med samtlige av de andre partiene, Ap, BL og SV. AP var ikke interessert og hadde vedtak i medlemsmøtet på ikke å snakke med oss overhodet. Med BL hadde vi en åpen og konstruktiv dialog. BL ønsket å gi oss leder i begge hovedutvalg og varaordfører. De hadde kun ett krav i forhandlingen, men det var også ufravikelig: de skulle ha ordføreren. Ordførerrollen er svært viktig for den praktiske gjennomføringen av politikk i en kommune som Vågå. Som kommunens eneste heltidspolitiker er ordføreren tett på kommunenes drift. Ordføreren har all sin arbeidstid tilgjengelig for politikken, i motsetning til de øvrige politikere som må kombinere politikken med jobb og næring. Slik vi opplevde tilbudet fra BL ville svært mye av det praktiske arbeidet med politisk styring ligge hos oss, men det øverste ansvaret hos dem. Å ta ansvar for så mye av arbeidet uten å samtidig ha ordfører anså vi som lite hensiktsmessig. Særlig i en periode der kommunen må belage seg på store endringer og i tillegg står foran et krevende helse- og omsorgsprosjekt. Vi prøvde derfor å fortsette forhandlingene med nye innspill. De forhandlingsinnspill vi ga viste seg å ikke være interessante for BL, da de fikk eksakt det de ønsket seg av AP.

Det er ikke noe galt eller klanderverdig på noen måte at disse to partiene har funnet sammen igjen. BL skal også ha ros for å ha vært åpne og tydelige på egne krav, og om at de samtidig forhandlet med Ap. Det er heller ikke noe merkelig i at det største partiet ikke havner i posisjon. Så lenge andre partier sammen kan utgjøre flertallet og finne en plattform for samarbeid er det helt vanlig at dette skjer.

Vågå Senterparti sin vurdering er også at vår innflytelse i styringen av Vågå vil være tilnærmet like stor i opposisjon som i en posisjon uten ordfører. De to partiene i posisjon ikke har bundet seg til noe mer enn et valgteknisk samarbeid og står fritt til å samarbeide fra sak til sak. Senterpartiet vil være største parti i alle sammenhenger, og kan finne flertall med både BL og Ap. Vårt syn vil alltid vil bli frontet i utvalg og kommunestyre. Erfaringsmessig vil særlig BL vel så ofte stemme sammen med oss som med samarbeidspartneren. Det viktigste for oss er å kunne bruke vår posisjon som største parti i et konstruktivt samarbeid til beste for kommunen.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags