Kommunevalg 2019- ikke et skolevalg, heldigvis

Av
DEL

LeserbrevJeg har i alle år stemt Senterpartiet ved kommunevalget i Sel. Det hadde jeg også tenkt å gjøre nå i år. Stemme ved kommunevalget. Litt mer usikker er jeg nå. Ikke på om jeg skal stemme, men på hvorfor jeg skal stemme på hvem. I Eldi Siem sitt innlegg i Norddalen den 28. august, «Ny Otta skole 1-7 på Nyhusom», gjør hun dette vanskelig. I sitt siste og konkluderende avsnitt, sier hun at du kan stemme på hvilken skoleplassering du vil ha for en ny skole ved valget i høst. Eller rettere sagt, om du vil bygge en helt ny moderne skole på Elvebakken eller om skolen på Nyhusom skal gjennom en omfattende ombygging for å nærme seg dagens krav til utforming. Når jeg i tillegg tar essensen av mye av det som er skrevet i diverse sosiale medier og essensens i det mange folk snakker om rundt kaffekoppen, tolker jeg at høstens valg blitt oppfattet som et skolevalg. Dette synes jeg er utrolig synd. Etter valget niende september står det fire nye år med store utfordringer for tur som skal løses i Sel kommune. Det er dette vi skal stemme på i høst! Vi skal i utgangspunktet gå til urnene i for å krysse på de vi mener best mulig kan løse disse utfordringene gjennom å sitte i kommunestyret. Barnehager og sykehjem, oppfølging av eldre og demente, skape nye arbeidsplasser og sørge for at reiselivet vokser, utnyttelse det enorme potensialet en hyttenæring kan gi oss, skape liv i hele Sel kommune og samtidig skape et sterkt og konkurransedyktig regionsenter på Otta. Da kan vi ikke la dette bli et énsaks-valg, et skolevalg.

Men det virker som det har blitt til nettopp. Stemme for den ene eller den andre skolen. Det males av mange et glansbilde av Nyshusom som skoletomt, samtidig som det svartmales på Elvebakken. Da mener jeg det er viktig å ta med seg noen flere viktige momenter når en skal stemme. Det er gjort et vedtak på at en ny skole 1-7 skal bygges på Elvebakken. Det forholder jeg meg til. Men dette vil mange, med Sel og Heidal Senterparti i spissen, kaste helt om på. Det jeg ønsker er at dere også tar punktene under med når du vurderer om vi skal kaste kommunen ut i arbeidet i enda en ny og krevende prosess:

- Vi har en administrasjon i Sel kommune som er presset til tett oppunder bristepunkt når det gjelder arbeidsmengde. Dette var det bred enighet om da saken var oppe i media i vår. Men disse skal altså ut i en ny og tidkrevende prosess.

- Ansatte i skolen og skoleledelse har i de siste fire årene vært gjennom tunge og krevende strukturelle omorganiseringer innen skole. Blant annet i fjor da Sel skule ble lagt under Otta skole. Dette har tatt mye tid og energi de siste årene, som på sin side har ført til at en del utviklingsarbeid innen skole har blitt satt på vent. Dette så jeg muligheten til å få ro til i årene fremover, uten at det nok en gang gjøres om på.

- Det er lagt ned et omfattende arbeid i å planlegge og utarbeide en rom- og funksjonsplan, tilpasset å bygge ny skole fra grunnen på Elvebakken. Et rom- og funksjonsprogram i tråd med den nye læreplanen som trer i kraft neste år. Som blant annet stiller store krav til fleksibilitet i skolebyggene. Lærere og barne- og ungdomsarbeidere ved begge skolene, rengjøringspersonale, vaktmestertjenesten og andre tilsatte har deltatt i dette viktige og omfattende arbeidet. Dette skal altså kastes om, da en heller skal lage en tilsvarende plan for ombygging av eksisterende skole på Nyhusom.

- Det er bestemt at det ikke skal bygges gymsal ved en eventuell ombygging av Nyhusom til 1- 7-skole. Elevene skal bruke ny hall, sammen med Otta ungdomsskole. Ny hall skal bygges i samband med eksisterende. Dette, i tillegg til Øya idrettsområde, gir et fantastisk utgangspunkt for kroppsøving med en skole plassert på Elvebakken. Lett og kjapp tilgjengelighet uten å krysse én eneste trafikkert vei. Men gjør vi om på dette nå, må elevene gå fra Nyhusom og til hallen hver eneste økt i kroppsøving. 15 min hver vei, 30 min til sammen. Med halvannen økt med kroppsøving i snitt per uke, nærmer vi oss en skoletime. Altså, vi lærere må bruke én hel skoletime pr uke med forflytning. I tillegg må læreren følge klassene på veien, som gir den konsekvens at en ikke kan forberede timene i hallen før elevene kommer. Det er mye fokus på svømmeferdigheter på landsbasis. En svømmehall vegg-i-vegg med skolen vil gi mere tid i vannet og mindre tid til forflytning. Det er elever med nedsatte funksjonsevner eller andre bevegelighetsutfordringer som blir de lidende med en så stor avstand mellom hall og skole.

- I mange kommentarfelt og debattinnlegg både i aviser, på nett og i samtaler, fremheves det flotte uteområdet, med skogen på oversiden, på Nyhusom. Blant annet til bruk i friminuttene. Nei, skogen brukes ikke på Nyhusom i friminuttene. Pga. sikkerhet og tilsyn, kan elevene kun bruke den nedre bakken opp fra skolen. Om vinteren har bakkene aktivitet de ukene det er tillat med aking. Og da akes det for fullt. Men til daglig foregår den aller meste av aktiviteten på det flate området nede på Nyhusom. Like mye aktivitet som det er på sentrumsskolens flate areal i friminuttene. Og, som det kommer til å være på det nye uteområdet på Elvebakken.

- Når det gjelder aktivitet og undervisning i skogen overfor Nyhusom, er dette en lærerstyrt aktivitet. Heldigvis ligger dette området like tilgjengelig for Elvebakken de timene klassene skal ut i naturen. Og det er ikke i nærheten av like mange økter som vi har kroppsøving. Vi er tross alt mest innendørs i undervisninga.

Så når noen straks går til urnene i den tro at de skal stemme ved et skolevalg, bruk fakta som grunnlag for å gjøre deg opp en mening om hva du skal stemme på. Ikke la deg farge av oppkonstruert skremselsargumentasjon som skumle ungdomsskoleelever eller flomfarlig elv. Vi har ikke redningsvester under setene hverken på Otta skole eller Otta ungdomsskole. Men viktigst av alt, opp av sofaen og benytt muligheten din til å stemme ved dette valget! Altså, kommunevalget.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags