Flyplass igjen...

Av
DEL

LeserbrevI et leserbrev publisert i Norddalen 30. august spør Jørn Roger Hagen i Vågå AP om det er slik at Vågå SP ikke vil ha en utredning fra Avinor om muligheter og grunnlag for flyplass i Vågå. Det spørres videre hva SP er så redd for? Er SP redd for fakta som kan bli avdekket. Det er tidligere også spurt om «hvordan vi(SP) kan si nei til en gratis utredning fa Avinor».

Jeg må innrømme at jeg begynner å nå et metningspunkt hva angår å servere de ivrigste flyplasstilhengerne forklaringer på ting som de strengt tatt burde innsett selv om de evnet å legge entusiasmen og gløden til side i ca fem minutter og se saken med noe mer nøkterne og realistiske øyne. Jeg vil likevel prøve meg med et svar her. Lesere med dårlig tid får med seg hovedpoenget ved å lese kun neste avsnitt. De som har god tid kan lese utdypningen i resten av teksten.

Jeg er isolert sett ikke mot en flyplass, og isolert sett heller ikke imot en «gratis» utredning dersom noe slikt fantes. Bortsett fra miljøaspektet ser jeg ikke flyplass som negativt. Det er bare det at jeg har absolutt null tro på at vi kommer til å få noen flyplass, ser de positive effektene av en eventuell flyplass som små, og mener at de ressursene kommunen og regionen måtte ha nedlagt i et alvorlig ment forsøk på å få en utredning, enn si faktisk få en flyplass inn i nasjonal transportplan, er bedre anvendt på områder der vi BÅDE har større sjanse for å få det vi ber om OG større positiv effekt av det vi ber om. Jeg er dermed helt uinteressert i å bruke kommunens ressurser på arbeidet med en lufthavn som jeg anser som et luftslott. Dermed kommer jeg, hvis jeg får en plass i kommunestyret kommende periode, til å stemme nei til dette om det blir en sak i kommunestyret. Jørgen kan stemme hva han vil om han blir innvalgt.

Det snakkes om en «gratis utredning». Det er ingenting i livet som er gratis. I Norge er det det statlig eide selskapet Avinor som utreder flyplasser. Meg bekjent er det to måter å få en utredning fra Avinor på. Den ene er at man henvender seg til Avinor som et kommersielt foretak og rett og slett kjøper en utredning. De fleste skjønner at det ikke er gratis, og kan kanskje til og med forestille seg at det kan bli bittelitt dyrt..

Den andre måten å få en utredning på er ved at Samferdselsdepartementet bestiller dette fra Avinor. Departementet betaler da Avinor for utredningen. Dette er teknisk sett gratis for kommunen, det kommer ikke noen faktura fra Avinor til kommunen. Det er bare den bittelille haken at du skal overbevise Samferdselsdepartementet om at en slik utredning har noe for seg… Det gjør du ikke ved å ta en enkelt telefon og si «hei, det er Vågå her, kan vi få utredet mulighetene for en flyplass?». Jeg har tilfeldigvis noe arbeidserfaring fra Bondelaget. Selv om det var som advokat hadde jeg en del med Næringspolitisk Avdeling og deres arbeid å gjøre. Jeg tillater meg derfor å tro at jeg har en viss forståelse av hvordan lobbyisme foregår, og hvilken arbeidsmengde, tålmodighet og tidsforbruk det tar å overbevise et departement om noe som helst. For å selge inn muligheten for flyplass til SD bør man også allerede ha kjøpt inn et minimum av utredninger på trafikkgrunnlag, flyforhold og lignende selv. Slik jeg forstår en del av utspillene om flyplass fra Jørn Roger og andre mener man at Avinor nærmest står og tripper for å tilby en utredning uten vederlag og uten bestilling fra SD. Jeg har ikke sett noen form for lovnad eller bindende erklæring fra Avinor om dette. Dersom Jørn eller andre sitter på dette så legg det for all del frem. Jeg skal ikke stå i veien for en utredning i det tilfellet. Jeg har vært på møte i foreningen Ja til Flyplass, og hørt en ansatt fra Avinor fortelle om hva som skulle til for at SD skulle bestille en utredning fra Avinor. Det jeg hørte var at det var en betydelig oppoverbakke, et omfattende eget utredningsarbeid og intens lobbyvirksomhet som skulle til, før dette kanskje kunne komme så langt som en bestilling fra SD. Det mesteparten av de andre tilhørerne hørte var tydeligvis at det var bare å si «go» så kom utredningen på ei fjøl(vinge?). Nå har jeg hørt på mye tungrock, og brukt motorsag uten hørselsvern, men så skadet trodde jeg ikke øra mine var..

Så har jeg en meget sterk mistanke om hva konklusjonen i en utredning ville være, om kommunen enten gikk hen og kjøpte en, eller vår neste ordfører og halve administrasjonen slet ut et par telefoner, mesteparten av arbeidstiden sin og uhyggelige mengder kaffe og lyktes med det salgsmessige storverket det ville være å overbevise sittende samferdselsminister om at flyplass i Vågå, det er verdt å se på.

Konklusjonen ville vært at dette er ikke liv laga. I Vågå og Sel er vi 3-4 timer fra Oslo og Gardermoen. Reisetiden her går stadig nedover etter hvert som E6 utbedres. Fra Sjodalen er det like langt til Leira som til Tolstadåsen. På Dombås er man to timer og tre kvarter fra Molde Lufthavn. Ja for all del, det er lenger unna enn det meste av nordmenn ellers, og lenger enn de samferdselspolitiske målene. Men det er fortsatt ikke veldig langt. Trafikkgrunnlaget er lite, vi er få her og for veldig mange er bil og tog et vel så naturlig valg som fly. I motsetning til Trysil&Sälen, som Jørn Roger vil sammenligne oss med, har vi ikke gigantiske turistmaskiner på begge sider av en riksgrense. I motsetning til de tre nordligste fylkene har vi ikke store interne avstander, eller flere dagers reise til Oslo, som tilsier behov for fly. Den eneste gevinsten jeg kan se med fly er at vi kanskje ville komme nærmere vestlandet fra Bergen og sørover. Istedenfor å bruke ressursene våre på noe vi neppe får, og som ville gi beskjeden nytte om vi fikk det, vil jeg at vi skal bruke dem på noe som er mer oppnåelig, og mer nyttig for oss. Vi kan begynne med noe så enkelt som bussruter til Sjodalen som faktisk kommuniserer med togene til Otta. Vi kan få en bedre Rv 15, slik at vi kommer nærmere den delen av Vestlandet. Vi kan få bedre togforbindelser sørover og nordover. Dobbeltspor til Lillehammer er meg bekjent allerede vedtatt.

Erling Lusæter, som på mange måter er en klok mann, liker å fortelle meg at en flyplass ville kostet 1,5 milliarder. Jeg vet ikke hvor det tallet er fra. Det er likevel klart at det er en «liten» sum sammenlignet med investeringene som er aktuelle på vei og bane. Det er bare så dumt at han glemmer at en flyplass i Norddalen er en flyplass for Norddalen. Det er ingen andre enn oss som vil drive lobbyisme for den. Vei og bane mellom Oslo og Trondheim, eller veiforbindelse fra vestlandet til østlandet, det er nasjonsbygging. Det er investeringer som påvirker hele landet. Investeringer som ordførere langs hele de berørte strekningene vil være med å be om, som samfunnsøkonomene i SD vil regne på gevinsten på, som betyr noe for de store byene. Hvor tror dere at vi har mest sjanse til å oppnå noe? Hvem vil ha en rute med kortbanefly som kanskje tar oss fra Tolstadåsen til Gardermoen en gang om dagen? Hvem vil heller ha en enda litt bedre E6 som gjør at vi kommer en halv time fortere frem til ikke bare Gardermoen, men alle stedene sør for oss? Der vi kan ta med oss håndverkerredskaper og gravemaskiner og landbruksprodukter og vinduer fra Nordan og de alle tinga vi faktisk tjener penger på? Jeg har stort sett pendlet uavbrutt til Vågå siden 2004 og frem til 2018, fra både Oslo, Mo i Rana og Mjøsbyene. De seks siste årene hadde jeg kursvirksomhet og saker over hele landet. Jeg driver som advokat med kontor i Vågå nå. Jeg har det siste året hatt kunder i Hallingdal, Nord-Østerdalen, Helgeland, Romerike, Telemark og en del andre steder et godt stykke unna regionen vår. Har jeg savna fly en eneste gang? Hadde en kortbanerute til Gardermoen morgen og kveld vært nyttig for meg en eneste gang? Kanskje på turene nord for Trøndelag, hvis avgangene hadde klaffa perfekt. Hadde jeg hatt nytte av en bedre E6? Hver eneste gang.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags