Hva kan kommunen gjøre for å tilrettelegge for grundere og bedrifter som ønsker å satse i Vågå?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev I Vågå som ellers i regionen har vi bedrifter som klarer konkurransen godt. Bedriftene har kvaliteter som gjør dem i stand til å vokse om bedriftene selv ønsker det, og mulighetene legges til rette.

Hva skal til for at bedriftene skal kunne vokse i omsetning, inntjening og gi flere arbeidsplasser?

Egenkapital er viktig for å få støtte og lån fra Innovasjon Norge og Skattefunn bl.a. Utvikling av forretningsideer krever kunnskap og kapital. Kommunalt næringsfond og kommunale støttefunksjoner er viktige elementer for at grundere tør å satse, og bedrifter videreutvikles. Lalm arbeiderlag og Vågå arbeiderparti har arbeidet over flere år for å få på plass kommunale utleiebygg i Vågå kommune sitt næringsareal som er på Kolbotten på Lalm. I denne inneværende kommunestyreperioden fikk vi flertall sammen med Bygdalista for å bygge Bårstadhallen. Vågå SP og Vågå SV stemte mot å bygge Bårstadhallen.

Hvorfor er tilgjengelig næringsareal viktig? Fordi en grunder eller en småbedrift har behov for å bruke all sin kapital og energi på å utvikle bedriften, ikke bygge hus. I Vågå har vi mange eksempler på at tomme lokaler har ført til utvikling av bedrifter som har fått tilgang på ledige lokaler. Vi har sett det i sentrum der nye leietakere har kommet inn og utviklet seg. Et enestående eksempel er lokalene etter Talgø som i dag huser mange lokale bedrifter som fikk mulighet til flytte inn da Talgø la ned sin virksomhet i Vågå. Industribygget er blitt vesentlig utvidet også etter hvert som bedriftene har utviklet seg. Kommunale industriutleiebygg er ikke nytt i Vågå. På 80 og 90 tallet sørget Vågå arbeiderparti for at det ble bygget kommunale utleiebygg som har huset og ført til at mange bedrifter opp gjennom årene har fått muligheter for å utvikle seg, og etter hvert har byggene blitt solgt ut til bedriftene. Dette mener vi i Vågå arbeiderparti er god og nødvendig næringspolitikk. Vågå arbeiderparti ønsker å ha tilgjengelig næringsareal nettopp for at grundere og bedrifter skal kunne flytte inn og utvikle nye og gode arbeidsplasser og på den måten skape en attraktiv kommune med arbeidsmuligheter slik at vi i framtiden kan holde press på, og bremse folketallsnedgangen. Flere arbeidsplasser gir økte skattekroner til kommunen som igjen opprettholder gode kommunale tilbud.

Der Vågå arbeiderparti skiller seg ut er at vi er genuint opptatt av at kommunen skal bidra med god tilrettelegging av næringsutvikling for å få flere arbeidsplasser, det være seg i industriområde på Lalm, i Vågå, på Tessand, i Skogbygden eller i Sjårdalen. Vi vil opprettholde og videreutvikle god og sikker kommunal infrastruktur i hele kommunen med grendene for at turistbedrifter, gardsbruk og småskalaproduksjon skal ha samme utviklingsmuligheter. Dette er overordnet viktig. Vi kan ikke i framtiden bruke mere penger på kulturtiltak enn næringstiltak slik vi gjør i dag om vi skal bremse folketallsnedgangen.

Vågå arbeiderparti har i inneværende kommunestyreperiode fremmet næringssaker og tiltak som vi har fått flertall for, og tiltak som vi ikke har fått flertall for. Felles er at de fleste har Vågå SP stemt ned, men i avisspaltene og i festtalene til Vågå SP, som det etter hvert har blitt mange av, er tonen en annen. Det er forskjell på ord og handling og Vågå arbeiderparti vil ha handling. Bruk stemmeretten og stem gjerne Vågå arbeiderparti.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags