– Bedre enn å sitte på «bue»

Ungdommene har klare meninger om hva som skal til for at de skal velge ungdomsklubben framfor «bue».