Kulturprisutdeling utsettes

Sel kommunes kulturpris for 2019 skulle etter planen utdeles til Helge Skjåk under årets utstilling i Sjoa Heidal Gammelteknisk Forening. På grunn av smittevernhensyn er utdelingen utsatt til 2021.