Det blir mykje kulturhistorie når Magnhild (88), Per H. (85) og Per J. samlast rundt kaffebordet på Steinset.
Kjell Nyhus

Kulturinteressert Skjellumstrio

Når søskenparet Magnhild (88) og Per J. (78) samlar seg rundt kaffibordet i lag med søskenbarnet Per H. (85), alle med etternamn Skjellum, går samtala ivrig om kulturhistoriske emne. Dei pratar om stadnamn, dialektord og uttrykk, slekt, gamle bruksting og skikk og bruk før i tida.
Av
Publisert