Kommunen forteller følgende i en pressemelding torsdag formiddag:

Det er påvist Smitte med Covid-19 (Corona) i Sel kommune. Årsaken til smitte er sporet til å komme fra utlandet.

Kommunen arbeider nå systematisk med forbyggende tiltak utover det som allerede er iverksatt. I tillegg foregår det en fortløpende kartlegging for å følge utviklingen.

Har du mistanke om smitte, ta kontakt med din fastlege på telefon. Dette er i tråd med tidligere råd som er gitt.

Innbyggere bes følge folkehelseinstituttets råd. Vi minner om kontakttelefonen til Folkehelseinstituttet som er 81555015.

Informasjon oppdateres på kommunens hjemmeside fortløpende.