Karola meiner Distrikts-Norge må utnytte koronasituasjonen til å få fleire til å gjere som ho- flytte ut av byen

Karola Wentzel tok eit sabbatsår frå jobben i Tyskland og flytta til Vågå. Her fann ho livskvaliteten ho såg etter med god plass og tilgang til naturen. Nå meiner ho Disktrikts- Norge må nytte høvet til å marknadsføre seg til turistane i det som ser ut til å bli tidenes norgesferie.