Et godt samfunn trenger mangfold – mangfold av ideer for å utvikle oss videre. Ikke minst i politikken der vi som ideal skal ha et representativt demokrati. Dette gjelder også i Sel kommune som har en sak ute på høring nå.

Vi ønsker å rekke en stor takk til tidligere ordfører i Sel, Ola Svaet, som i GD 1.11 advarer mot å redusere antall representanter i kommunestyret fra 25 ned til 19.

Dersom opptellingen ved kommunestyrevalget i 2019 legges til grunn som et eksempel, ville de to minste partiene i Sel, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV, ha falt ut av kommunestyret. Bare tre partier ville blitt igjen! Et stort kommunestyre sikrer en helt annen dynamikk enn det et lite kan tilby.

Dette handler i bunn og grunn om demokrati og valgfrihet. Skal ikke kommunestyret representere mange partier? Det er kun en økonomisk grunn til å redusere antall politikere, og som Svaet skriver: “Beløpet som skal spares ved dette grepet, er 160 tusen i året. Av en omsetning på mellom 6 og 700 millioner, blir det, slik enkelte også er inne på, som ren symbolikk å regne.”

Ombudsrollen som politikere har er nedvurdert i dagens samfunn. Jo flere politikere vi har, jo større sannsynlighet er det for at denne ombudsrollen fungerer.

Svaet nevner også i sitt innlegg hetsen mot og forakten for politikere som brer om seg og som har blitt et samfunnsproblem. MDG merker dette spesielt godt. Lan Marie Berg kan ikke kjøre kollektivt i Oslo uten politibeskyttelse, og kommentarfeltene er fulle av hets og hårreisende myter om partiet.

MDG har representanter i kommunestyrene i Vang i Valdres, i Vestre Slidre, på Tynset, i Sel og på Ringebu. De har fortalt meg om avstemninger hvor de kan stå helt alene i kampen for å bevare natur mot inngrep fra investorer og grunneiere som vil tjene store penger på bekostning av flotte naturområder. Spesielt hyttebyggingen bidrar stort til arealforbruket i Norge og er en stor trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Villreinen er under større press enn noen gang. I Sel kommunestyre har MDG hatt et konkret forslag som ville ha monnet for å redusere den menneskelig ferdselen i Rondane, nettopp i det området som er viktigst for villreinen. Men både i inneværende og foregående kommunestyreperiode fikk forslaget kun vår ene stemme. Du kan være enig eller uenig i akkurat denne saken, men poenget her er å vise at kommunestyret blir fattigere uten mange partier. Facebooksiden “Bevar villreinen i Rondane” som nå har nesten 2000 medlemmer, viser at folk bryr seg om villreinen, men noen må også tørre å fremme forslagene som trengs.

Det er behov for et parti som MDG, vi stiller spørsmål og flytter debattene. Det er ofte et tungt og ensomt arbeid. Vi ønsker oss flere som vil hjelpe oss, så det er bare å ta kontakt om du vil være med på valglister, i styret eller bare være medlem. Iallfall må ikke forslaget om å redusere antall representanter i Sel, få flertall. Si Ja til demokratisk mangfold i Sel.