Inviterer til sinnemestringskurs – benytter «ny» metode

Familievernkontoret på Otta har i en årrekke tilbydd gratis sinnemestringskurs. I år tar de i bruk en annen metode enn den de har brukt tidligere år.