Inntil 50 personar kan ta del i gravferder

Biskop Solveig Fiske

Biskop Solveig Fiske Foto:

Biskopen i Hamar bispedømme har bedd meinigheitene om å avlyse alle gudstenester fram til påske. Det er også sett restriksjonar på kor mange som kan ta del i dåp og gravferder.

DEL

Bakgrunnen for restriksjonane er å hindre smittespreiing av korona-viruset.

Alle gudstenester er avlyst. Planlagt dåp kan gjennomførast, men da berre med nærmaste familie, avgrensa til 15 personar til stades.

Gravferdsseremoniar vil også kunne gjennomførast, men berre med den døde sin nærmaste familie til stades, avgrensa til 50 personar

Artikkeltags