Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet har talt i sjukehussaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 4. mai var en viktig milepæl for sjukehussaken. Styret i Sykehuset Innlandet behandlet framtidas struktur, og anbefaler alternativ 3 med Mjøssjukehuset i Moelv, akuttsjukehus i Lillehammer og elektivt sjukehus med ny luftambulansebase i Elverum. Flertallet på sju stemte for denne løsningen, og tre stemte for en alternativ løsning med Brumunddal, Lillehammer og Gjøvik.

Diskusjonen i sjukehusstyret var interessant å følge. Det var tydelig at flere har tatt innover seg de mange høringsinnspillene i favør hovedsjukehus i Moelv. Styreleder Toril Ressem framførte en treffsikker oppsummering, og hun viste at hun tar Innlandet på alvor. Jeg likte særlig godt det hun sa om at når du spør, så må du også lytte. Det bekreftet for meg at hun fyller skoene etter tidligere styreleder Anne Enger, som nettopp brukte tid på å lytte, utfordre og lete etter reelle løsninger. Jeg er glad styret lyttet til pasientene, fylkestinget og flertallet av kommunene.

Jeg opplever nå aksept fra store deler av Innlandet, og erkjennelse av at vi er på sporet av en løsning. Fylkestinget har fått gjennomslag for lokalisering av hovedsjukehuset. Det er lettelse i Elverum over at sjukehuset er med i en framtidig kabal. Brumunddal-protestene fra Valdres og Hadeland førte fram. Fjellregionen har fortsatt akuttsjukehus på Tynset. Gudbrandsdalen med lengst avstander uttrykker glede over å beholde akuttsjukehus på Lillehammer. Ringsaker-ordføreren jubler. Og ordføreren i Gjøvik viser en forbilledlig raushet og klokskap gjennom støtten til Mjøssjukehuset i Moelv. Skinnenigheten – som Svein Gjedrem kalte det – har vist seg å være sterkere enn som så.

Jeg merker meg samtidig misnøyen i Hamar, som også ble formidlet i styret gjennom Torbjørn Almlid, Ivar Gladhaug og Per Christensen. Det kan jeg til en viss grad forstå, men jeg er overbevist om at hamarsingene fortsatt vil ha et svært godt helsetilbud, og byen vil være et attraktivt bosted for leger og sjukepleiere også i framtida. Min oppfordring er å følge Almlids egne ord i styremøtet, nettopp å slutte opp om vedtak som er fattet.

Sjukehus er først og fremst til for pasientene, men det er også viktige arbeidsplasser. Jeg støtter derfor Gjøvik-ordfører Torvild Sveen fullt og helt når han sier det er åpenbart at Gjøvik og Hamar må kompenseres for tapet av arbeidsplasser i den nye sjukehusstrukturen. Her kan både regjeringa og helseforetaket bidra til å finne løsninger, gjerne også ved å flytte nasjonale funksjoner til Innlandet. Dette arbeidet vil vi i Innlandet fylkeskommune bidra i.

Styrebehandlingen fikk tydelig fram at saken er krevende, men at det er mulig å finne en løsning. Det ble framført mange gode argumenter for strukturen som nå er anbefalt, sjøl om det fortsatt er sentrale spørsmål som må besvares i konseptfasen. Nå håper jeg Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie lytter til anbefalingen fra Innlandet, og at vi endelig kan se fram til en oppgradert og moderne spesialisthelsetjeneste for innbyggerne i fylket vårt.