– Hvis man merker at man er med og påvirker og tar del i noe som er større enn seg selv, tror jeg flere ungdommer vil engasjere seg. Hvis folk får informasjon om hvilke muligheter man har, så tror jeg flere kan være interessert i å engasjere seg i slike ting som for eksempel ungdomsrådet, sier Ine Nyhus Solli, som selv nylig ble med i Sel ungdomsråd.

Nyhus Solli er elev ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta, hvor hun går første året studiespesialiserende. Hun er nestleder i elevrådet.

Hun forteller om da hun selv gikk på ungdomsskolen. Da var hun ikke med i elevrådet selv.

– Det var mange ting jeg hadde tanker om og gjerne skulle tatt opp eller diskutert med andre.

Ønsker mer kommunikasjon

Som nestleder i elevrådet ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta, deltok Nyhus Solli for en stund siden i et møte med Statsforvalteren i Innlandet og andre elevrådskontakter i fylket.

Temaet var håndtering av flyktninger, og hvordan integreringen skal foregå.

– Det ble lagt opp til at elevrådet skulle gjøre mye, men det er en stor oppgave for elevrådet og jeg tenkte at det hadde vært fint om vi kunne komme i kontakt med ungdomsrådet i kommunen. Det er fint om man får snakket med flere om ulike ideer og tanker man har, slik at det ikke blir et ekkokammer av de samme folkene med de samme ideene.

Nyhus Solli visste ikke så mye om ungdomsrådet og endte opp med å sende brev til kommunen med spørsmål om ungdomsrådet.

Hun forteller at hun ble godt tatt imot da hun kom i kontakt med kommunen.

– Jeg håper vi kan få til mer kommunikasjon mellom elevrådet og ungdomsrådet, og gjøre noe sammen. Jeg tror det kan fungere bra, sier hun.

Diskuterer mye hjemme

Nyhus Solli er svært samfunnsengasjert, noe hun sier hun har med seg hjemmefra.

– Faren min og jeg diskuterer en del hjemme, om ting som interesserer oss.

Hun tillegger også en samfunnsfaglærer på ungdomsskolen noe av æren for å ha vekket samfunnsengasjementet.

Nyhus Solli mener noe av det verste hun vet er når hun får beskjed om at ting bare er slik og at man må finne seg i det.

– Ting kan bli bedre. Man kan påvirke og gjøre ting bedre. Det er mange ting ved samfunnet som interesserer meg, og jo mer jeg lærer jo mer engasjerer jeg meg. Det er veldig artig når man møter andre som er engasjerte og som man kan diskutere med.

– Blikket de har er viktig

Ungdomsrådet er et politisk organ som hver kommune er pålagt å ha. I Sel ligger det under virksomhetsområdet kultur og service.

Alle saker som omhandler barn og unge skal gjennom ungdomsrådet før det går til for eksempel kommunestyret.

– Politikerne er veldig glade når det kommer saker fra ungdomsrådet. De gjør blant annet en kjempejobb når budsjettet er til høring. Det blikket de har er viktig. Jeg tror ikke ungdom forstår hvor stor påvirkning de har gjennom å være med i ting som ungdomsrådet, sier virksomhetsleder Jertru Stallvik.

Elevråd for hele kommunen

Sel ungdomsråd møtes rundt fire ganger i året og medlemmene sitter i to eller fire år. De representerer ungdomsskolene i Heidal og på Otta, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta, lærlinger, MOT i Sel og ungdomsorganisasjoner. Stallvik beskriver ungdomsrådet som et slags elevråd for hele kommunen.

Da Nyhus Solli tok kontakt var det ledig plass i rådet.

– Det kan være vanskelig å engasjere ungdom i blant annet ungdomsrådet, så ære være engasjert ungdom som tar initiativ, sier Stallvik.

Nå jobber ungdomsrådet i Sel med blant annet PRIDE Gudbrandsdal og hvordan de skal ta imot flyktninger fra Ukraina. Stallvik forteller at ungdomsrådet har jobbet jevnt og trutt i mange år uten å være så synlige. Nå har ungdommene i rådet planer om å gjøre det litt mer kjent for andre ungdommer.