Ikkje aktuelt å fjerne lausmassane i Finna før vårflaumen

Ordførar Harald Sve Bjørndal tok i mars kontakt med NVE i høve lausmassar som ligg i elveløpet. NVE har konkludert med at det ikkje er nødvendig å fjerne lausmassane før årets vårflaum.